Spring til indhold

NFC

Nationalt Forsvars­teknologisk Center

Alle danske universiteter og alle syv Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter samarbejder om forsvarsteknologisk udvikling. Målet er at bidrage til Danmarks forsvar og sikkerhed.

Billede: Rune Dyrholm/Forsvaret
See webpage in English

NFC

Nationalt Forsvars­teknologisk Center

Alle danske universiteter og alle syv Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter samarbejder om forsvarsteknologisk udvikling. Målet er at bidrage til Danmarks forsvar og sikkerhed.

See webpage in English
Billede: Rune Dyrholm/Forsvaret

Fremtidens forsvar handler om alt fra avanceret teknologi til lavpraktisk infrastruktur. Udviklingen af hele spektret skal understøttes med forsvarsteknologisk forskning, uddannelse, efteruddannelse, test, kvalificering og certificering på allerhøjeste internationale niveau.

Nationalt Forsvarsteknologisk Center understøtter denne udvikling i Danmark gennem en koordineret og direkte adgang for både relevante myndigheder og virksomheder til de relevante og førende danske forsknings- og udviklingsmiljøer.

Vi ønsker at stille vores viden og kompetencer til rådighed for, at vi kan forsvare vores samfund og de værdier, det bygger på. Vi er allerede i dag langt, blandt andet med forskning, som måske i første omgang er tænkt ind i en civil sammenhæng, men som også kan anvendes i et forsvar mod nutidens hybride krigsførelse med sabotage, påvirkningskampagner, cyberangreb, egentlige militære operationer og så videre.

Rektor på Aalborg Universitet, Per Michael Johansen

Fælles initiativ

Nationalt Forsvarsteknologisk Center er et fælles initiativ med deltagelse af alle landets universiteter og alle Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter). Nationalt Forsvarsteknologisk Center skal bidrage til et kritisk teknologisk løft af Forsvaret og dansk forsvarsindustri gennem interdisciplinære partnerskaber, der samtænker teknologisk innovation med civile, militære, politiske og økonomiske hensyn, samt at gøre Danmark til en signifikant international vidensaktør inden for forsvars- og sikkerhedsteknologi. Billeder: Rune Dyrholm/Forsvaret.

Forskningsområder

 1. 1

  Grundforskning i teknologi, som kan være relevant for Forsvaret, men hvor den specifikke anvendelse endnu ikke er afklaret. Eksempel: kvanteteknologi

 2. 2

  Grundforskning i teknologi, der også har klar forsvarsmæssig anvendelse. Eksempel: droneteknologi

 3. 3

  Forskning i og udvikling af teknologi, der kan tilpasses forsvarsanvendelse. Eksempel: grønne brændstoffer til tung transport

 4. 4

  Forskning i og udvikling af teknologi, som udelukkende anvendes forsvarsmæssigt. Eksempel: militært software

   

Spørgsmål og svar om Nationalt Forsvarsteknologisk Center

Organisering af Nationalt Forsvarsteknologisk Center

Nationalt Forsvarsteknologisk Center er organiseret i en styregruppe og et sekretariat. DTU har formandsposten i centrets styregruppe, mens Alexandra Instituttet har næstformandsposten. Det daglige arbejde i Nationalt Forsvarsteknologisk Center varetages i et sekretariat med placering på Aalborg Universitet.

Nationalt Forsvarsteknologisk Center koordineres derudover med kontaktpunkter hos de øvrige aktører, så der sikres let adgang til forskere og laboratorier både nationalt og lokalt.

Styregruppens formandskab

Sekretariatet

Medlemmer

Nationalt Forsvarsteknologisk Center
 • Aalborg Universitet
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Syddansk Universitet
 • IT-Universitetet
 • Copenhagen Business School
 • Teknologisk Institut
 • Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
 • Bioneer
 • Aarhus Universitet
 • Københavns Universitet
 • Roskilde Universitet
 • FORCE Technology
 • Alexandra Instituttet
 • Danmarks Nationale Metrologiinstitut
 • DHI

Nationalt Forsvarsteknologisk Center

Aalborg

Thomas Manns Vej 25

9220 Aalborg Ø

info@nfc.dk

CVR: 29102384

EAN: 5798000431898

København

A.C. Meyers Vænge 15

2450 København SV

info@nfc.dk

Bruxelles

Rue De Luxembourg 3

1000 Brussels

info@nfc.dk